Към читателите на блога: / To the readres:

Приятели,
не случайно този блог има мотото „Another singing perspective”. В превод “Още една перспектива за пеенето”. „Още една” или ”различната гледна точка за пеенето”. Може да се преведе по сто начина. Със сигурност не единствената или най-правилната, НО МОЯТА.
Постовете имат за цел да разкрият различни начини, техники, методи на пеене. Да, има различни начини и те са създават индивидуално от всеки певец. Разбира се има основи, които трябва да се покрият и не можем да ги подминем.
Ако искате да ви обещая, че ще се научите да пеете- няма как да стане. Мога да ви обещая, че ще ви предоставя нужната информация. После зависи от вас. Колко точно го искате? И все пак трябва и малко талант.
Развитието на даден артист зависи от това дали иска да научи нови неща или да остане само със знанията си от буквара на музиката. До, ре , ми… А, Б,В…
Не се ангажирам, че всичко, което ще напиша ще бъде вярно. Ако очаквате това значи…..няма да се получи между нас. Нищо никога не е АБСОЛЮТНО вярно. Всеки има своя собствена истина. Все пак това не е точна наука- не е ядрена физика, не е математическа формула! Ползваме тялото, емоциите, съзнанието си едновременно, за да се получи – ПЕЕНЕ.
За това приветствам всеки, който е решил, да клати глава неодобрително и да се смее на младостта ми докато чете, нека никога не влиза в блога и забрави за неговото съществуване. Възмущението и бръчките са за ваша сметка. Не за моя.
Всеки мой колега, певец, музикант, учител, преподавател, който има мнение и отношение към музиката, пеенето и преподаването да се чувства свободен да изрази своята гледна точка, която аз с радост бих публикувала в блога и поднесла на читателите като информация и нещо, което бихме могли да обсъдим заедно.
Нека блога да е полезен, интересен и много добронамерен!
Нека да е хубаво!

Dear friends,
It is hardly a coincidence that this blog is called “Another singing perspective” “Another” or a “different” point of view. It can be interpreted in various ways. For sure it is not the only one but it is mine.
My posts’ aim is to reveal to you different ways, techniques and methods of singing. Yes, there are different ways and they are developed by each singer in the working process.
Of course there is basic knowledge that you should acquire and should be brought into consideration.
I cannot give you the promise that you will definitely learn how to sing. But I can promise that I will give you the information you need. Then it depends on you. How vigorously you want it? And of course a piece of talent is necessary.
Developing an artist depends on that if this person is willing to learn new things or to be satisfied with the their basic knowledge for music.
A B C
I cannot be sure that everything written here is a 100 % true. If you expect that…..things between us will not work out.  Nothing is a 100 % true. It is not science, nuclear physics or a mathematical formula. Our bodies, emotions and conscious are involved in the process called singing!
So greetings to all of you who have decide to nod their heads and laugh at my youth while reading this. Please do not read this blog if these are your intentions- It is so simple!!
Every colleague- singer, musician or a teacher who has an opinion about singing and teaching singing is free to raise a voice and I will gladly post in my blog this piece of information and anything we could discuss together. Let’s make this blog useful, interesting and well-intentioned!
Let it be wonderful!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s